İnspeksiya və nəzarət

İnspeksiya və nəzarət
  Şirkətimiz   iqtisadiyyatın müxtəlif   sektorlarında inspeksiya və nəzarət, uyğunluğun qiymətləndirilməsi, verifikasiya işlərini tam professional formatda təşkil edir və uğurla həyata keçirir.
   
  PED / TPED / ASME / API / AISC / AD 2000  Təlim, Sertifikatlaşma & Qiymətləndirmə 
  Texniki Kompyuter  Nəzarətləri
  Risk Analizi və Təhlükəsizlik Nəzarətləri 
  NDT Təlim, Inspeksiya & Test/Sınaq Xidmətləri 
  Qaynaq istehsalına nəzarət
  Qaynaq texnologiyası və Qaynaq prosedurunun təsdiqi
  Proses, Avadanlıq və Material Nəzarətləri
  Neft emalı zavodu, anbar tankları, boru kəməri, sənaye və ya mülki fabrik materialları / Quraşdırma və Dövri Nəzarət
  Sənaye sektoru və Məhsul sertifikatlaşdırılması üçün   test/sınaq/analizi xidmətləri 
  İstehsalçılar üçün ASME ŞTAMP SERTİFİKATLAŞDIRMA
Onlar bizi seçdi
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
Təklif Al