Qərəzsizlik siyasəti

Qərəzsizlik siyasəti

- Fəaliyyətimizi bütün tərəflərdən müstəqil olaraq həyata keçirmək;

- Şirkətimiz adına çalışan işçi və digər şəxslərin göstərdiyimiz hər hansı iş yaxud xidmətin nəticəsinə təsir edə biləcək təzyiqdən uzaq olmasını təmin etmək;

- Əməkdaşlıq çərçivəsində şirkət və şəxslərin status və imicinə xələl gətirə biləcək istənilən hər hansı davranışa yol verməmək;

- Sertifikatlaşma və audit işləri əhatəsində obyektiv olmayan rəy və dəyərləndirmələr aparmamaq, müəssisələri mənfi təsir edə biləcək bütün növ hərəkətlərdən uzaq olmaq, tərəfsiz və müstəqil olmağı bəyan etmək;

- İşçilərin, sertifikatlaşma işlərinin müstəqilliyi ilə tərs düşəcək heç bir fəaliyyətdə olmamaq;

- Mövcud milli akkreditasiya qanununa, qayda və prosedurlarına əməl etmək;

- Müəyyən bir məhsul və ya sertifikatlı təşkilat haqqında məlumat müvafiq təşkilatın yazılı razılığı olmadan üçüncü bir şəxsə açıqlamamaq;

- Təşkilatlara aid bütün növ məlumatların, sənədlərin və sənədlərin məxfiliyi və təhlükəsizliyi təmin etmək;

- Ondan yarana biləcək sübut edilmiş zərərlər halında qanuni təzminat ödəmək;

- Sahiblərinin üzv olduqları dərnəklərə, cəmiyyətlərə və qeyri-hökumət təşkilatlarına heç bir imtiyaz verməmək;

- Şirkətin konsaltinq fəaliyyəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və bu istiqamətdə maraqlı tərəflərə xidmət göstərməyəcəkdir.

Onlar bizi seçdi
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
clients logo 01
Təklif Al