"Merit-Brand" MMC-də ISO 22000:2018 təlimi

"Merit-Brand" MMC-də ISO 22000:2018 layihəsi çərçivəsində görülən işlərlə tanışlıq oldu. Qida təhlükəsizliyi qrupuna ISO 22000:2018 “Giriş” təlimi keçirilmişdir. Təlimdə standartın tələbləri, sənədləşmə tələbləri, risk analizinin aparılmasında yeniliklər, HACCP planları, İVŞ/OİVŞ proqramları, qida təhlükəsizliyi siyasətləri və digər innovasiyalar ətraflı izah edilmişdir.Nəzəri və praktiki modullarla keçirilmiş təlimin sonunda iştirakçıların bilikləri qiymətləndirilmiş, işçi heyyət sertifikatlarla təltif edilmişdir.