"Merit-Brand" MMC-də I və II mərhələli ISO 22000:2018 auditi

02-07 oktyabr 2020-ci il tarixlərində "Merit-Brand" MMC-də I və II mərhələli ISO 22000:2018 auditi keçirilmişdir. Auditdə müəssisədə qurulmuş sistemin standartın tələblərinə uyğunluğu, sənədləşmə sistemi, proseslər, personalın hazırlığı və sair işlər yoxlanılmışdır. Müəssisədə görülən işlər yüksək qiymətləndirilmiş və müvafiq sertifikata layiq görülməsi uyğun hesab edilmişdir.