"Merit-Brand" MMC-də I və II mərhələli ISO 22000:2018 auditi

02-07 oktyabr 2020-ci il tarixlərində "Merit-Brand" MMC-də I və II mərhələli ISO 22000:2018 auditi keçirilmişdir. Auditdə müəssisədə qurulmuş sistemin standartın tələblərinə uyğunluğu, sənədləşmə sistemi, proseslər, personalın hazırlığı və sair işlər yoxlanılmışdır.