"Gəncə Şərab-2" ASC-də ISO 9001:2015 və Daxili Audit təlimi

“ISO 9001:2015 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi və Daxili audit təcrübələri” “Giriş” təlimi uğurla davam edir. 05-07 Aprel 2021 ci il tarixində "Gəncə Şərab-2" ASC-də  həyata keçirilən təlimdə lSO 9001:2015 standartın strukturu, tələbləri,KİS prinsipləri,daxili auditin planlaşdırılması, aparılması, çek-listlərin hazırlanması,standartda olan dəyişikliklər nəzəri,praktiki məşğələlər vasitəsi ilə iştirakçıların nəzərinə çatdırılmışdır.
Təlimin sonunda iştirakçıların bilikləri qiymətləndiriləcək və müvafiq sertifikatlarla təltif ediləcəklər.
“Food CERT” şirkəti iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində innovativ təlim xidmətlərini yüksək peşəkarlıqla təqdim edir.